Hoe meld ik een misstand?


Sinds 1 juli 2016 geldt de wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Wellicht heb je er al eens over gehoord in het nieuws. Hoe passen we deze regeling toe binnen Smallsteps?

Klokkenluidersregeling

Binnen onze organisatie kennen we de 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid' die in samenwerking met de Ondernemingsraad tot stand is gekomen. Deze regeling is wat breder opgezet dan de wet voorschrijft en gaat niet alleen over het melden van een misstand, maar ook over het melden als je vermoedt dat een onregelmatigheid plaatsvindt.

Wat is het verschil?

Een misstand heeft kort gezegd betrekking op een maatschappelijk belang. Je kunt daarbij denken aan een schending van een wettelijk voorschrift of een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of aantasting van het milieu. Bijvoorbeeld door het inzetten van ongekwalificeerd personeel, als er teveel kinderen op de groep worden opgevangen of er sprake is van een angstcultuur onder medewerkers en kinderen. Een onregelmatigheid ligt meer in de sfeer van een onvolkomenheid of ongerechtigheid die buiten de reguliere werkprocessen valt.

Wat kan ik doen?

Wanneer je het vermoeden hebt dat een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie plaatsvindt, kun je dat melden bij iedere leidinggevende binnen de organisatie. Het is wel goed om er dan op te letten dat je het meldt bij een leidinggevende die een hogere positie heeft dan jij zelf.

Meer info

Serviceportaal > Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid
• Heb je vragen over de 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid'? Stel ze gerust aan de HR manager in je divisie. Hij/zij kan je eventueel verder op weg helpen.